ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תפ

ב"ה, ב' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח אדר, בו כותב שלומד בהת"ת בכתות שהילדים הם בגיל של 10 - 8 שנה, אבל מפני מצב הענינים שם, לומדים הנערים ונערו ביחד, ושואל דעתי אם ימשיך לימודו בכתה זו.

הנה לדעתי, כיון שמסיים בכמבתו, שהכתה הגדולה לומדים שם הנערים והנערות מובדלים זמ"ז, שכך צריך להיות, לכן כדאי שישאר במשרתו, אלא שתיכף יסדר שישבו לא בערבוביא, הינו אלו לצד ימין ואלו לצד שמאל, ובמשך הזמן בטח יעלה בידו לשפר המצב עוד יותר...

בברכת חג הפסח כשר ושמח.