ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תצא

ב"ה, ה' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בשאלתו בענין סדר הלימוד שלו, שלומד בכל יום ח"י פרקים משניות ובמילא הלימוד הוא שטחי לפ"ע וגם נשאר מעט זמן ללימודים אחרי ושואל דעתי בזה:

הנה לדעתי יחזיק במנהג טוב שלו לחזור בכ"י ח"י פרקים ובפרט שכפי מכתבו יש בזה ג"כ מעין נדר, וילמוד רק איזה משניות בכ"י בעיון לפ"ע ובמילא זה וזה יהי' בידו ויהי' ג"כ די זמן ללימודים בשאר מקצועות בתורה...