ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקג

ב"ה, ט' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום@

בעתו קבלתי מתבה, בו מודיעה על דבר עבודתה בשדה חינוך הכשר בתור מורה בבית ספר חרדי הנוסד ע"י חברת הפעילים, כן מביעה בקשתה וחפצה להתברך מהשי"ת בזרעה חייא וקיימא, ומוסיפה ג"כ אשר רופא מומחה הציע לה להפסיק את עבודתה כיון שהיא הורסת את בריאותה.

הנה לדעתי, כיון שעבודתה הוא בזה שמקרבת לבם של ישראל לאביהם שבשמים ומעוררת בהם את ההרגש שבנים הם לה' אלקינו, הנה אין כדאי להפסיק את זה לגמרי כדי להתברך בזרעא חייא וקיימא, כיון שזהו תרתי דסתרי, ואדרבה על ידי זה שמקרבת את בניו ובנותיו שיהיו אלו להשי"ת הרי זה סגולה להולדת בנים גם בשמיות, ולכן עצתי שתמשיך בהתעסקותה בשדה החינוך אבל באופן שלא יעמיס זה על בריאותה עד כמה שאפשר, ובטח בהשתדלות המתאימה תוכל להשיג עבודה מסוגל הנ"ל בסמיכות למקום דירתה, וכן גם לשפר תניא העבודה אף אם על ידי זה תוקטן השכירות ובאופן שתמשיך בעבודת חינוך הכשר, והשי"ת יעזרה ואת בעלה שי' לבשר בשורה טובה בקרובה אשר נתמלאו משאלות לבבה לטובה ונפקדה בזרעא חייא וקיימא.

מובן מעצמו שצריך להיו אחיזה לכל הנ"ל בדרכי הטבע, ובמילא צריכה היא ובעלה שיחיו למלאות אחרי הוראות רופאים מומחים בענינם זה.

בברכת חג הפסח כשר ושמח ולבשורה טובה בקרוב.