ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקצא

ב"ה, כ"ו אייר, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומה שמבאר במכתבו שיש ענינים בנוגע למצות מעשיות שאחיו לא יותר ע"ז, הנה יש לקוות שאין זה אלא דבריו עתה, אבל במשך הזמן כשהמדוברת תדבר עמדו עד"ז וכן הוא מצדו והידידים שיבקש ג"כ יסייעו בדבורים כאלו, הנה סוכ"ס יתקרב לאט לאט וכמ"ש לאט לאט אגרשנו ואך שיש להזהר לא להראות לאחיו שזה ענין של מלחמה או שרוצים לנצחו כמובן, ואקוה שבקרב הימים יוכל להודיעני בשו"ט בזה...

בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.