ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תריב

ב"ה, ג' סיון, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו שואל דעתי, אם להוסיף לדרוש ברופאים או לבטוח בה':

הנה פשוט הדבר אשר צריכים להיות חזקים בבטחונם בהשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות, ויחד עם זה הנה לעשות כלי גם בטבע ולמלא אחרי הוראות הרופא והשי"ת ימלא משאלות לבבם לטובה ולהתברך הוא וזוגתו שיחיו בזרעא חייא וקיימא.

הפ"נ קראתיו על הציון הק'.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.