ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תרסח

ב"ה, א' דר"ח תמוז ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג אי"א נו"מ וכו'

מוהר"ס שי' ששון

שלום וברכה!

היות שיש חילוקי דיעות בכתוב "פצוע דכא", אם הוא בא' או בה' - וכ"ק רבנו הזקן בעל השו"ע והתניא פוסק דכא בא' - והוגד לי כי לכת"ר שי' יש אוסף ספרים וכתבי יד עתיקים, אכיר תודה רבה למר אם יואיל לשלוח לי פאטאסטאטן מכל הכתבי-יד בנידון זה, וכמובן שההוצאות על חשבוני.

בהזדמנות זו הנני שולח לכת"ר שו"ע רבינו הזקן, אשר בו פקסימלי' משו"ת רבינו שנדפס [ב]פעם הראשונה על ידינו, וגם חוברת עסקנות ציבורית של נשיאי חב"ד אשר גם בה פקסימליות מהנשיאים.

ותשואות חן חן לכת"ר מראש אם יוכל לשלוח לספרי' שלי מעניני דפוס שהוציא לאור.

בברכה ותודה למפרע.

א'תרסח

ראה לעיל אגרת א'תרכג, ואולי יש שם טעות בתאריך.