ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתע

ב"ה, כ"ה תשרי, תשי"ג

ברוקלין.

...ועוד הפעם באתי בזה לעוררו ע"ד קביעות שיעור בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות, אמירת תהלים בכל יום, ונתינת איזה פרוטות לצדקה קודם התפלה, אשר כל הנ"ל הם סגולות בדוקות ומנוסות לזכך את הנפש, שיוקלט בה - אס זאל זיך אפלייגן בא איר - א ענין פון תורה ומצות וענין של אלקות אשר על ידי זה הוא נחת רוח אמיתי לנפש האדם.

בברכה המחכה לבשורות טובות.