ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתקנה

ב"ה, כ"ג כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר דובער שי' שו"ב

שלום וברכה!

... דבר גדול הי' לסדר איזה ארגון והתועדות מזמן לזמן בשביל בחורות מובן ופשוט שלא ביחד עם הבחורים וכן בהעדר נגונים כיון שיוצא מזה איזה פרצה בקול באשה ויש די חומר בהטאקס און טיילס וכיו"ב להתועדות, ואולי אפשר לעשות בהם גופא (אטשערעד) תור, שעל כל אחת ואחת יהי' להכין שיעור והרצאה בהתועדות שבמילא מעונינות יותר ונכנסים בעובי הענין...

מוסג"פ מעסעדזש לימי חנוכה שבטח ישתמש בו באופן המתאים.

בברכת הצלחה.

א'תתקנה

מוה"ר דובער: לוין, בעלפאסט.