ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתקעג

[א' טבת תשי"ג]

...והשי"ת ימלא ימי הריון זוגתו תחי' כשורה ובקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

ומהנכון הי' שבלי בליטות ישתדל בפתיחת הארון בימי הקריאה בס"ת, עד לאחר הלידה בשעה טובה ומוצלחת, וזוגתו תחי' תוסיף על מה שמנדבת לצדקה קודם הדלקת נרות - ג"כ ביום ב' וה' בבקר.

א'תתקעג

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 470.

בפתיחת הארון: ראה גם לעיל ח"ו אגרת א'תקנ.