ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'מו

ב"ה, י"ב אדר, תשי"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מו"מ באמונה

מוה"ר יעקב שי' הכהן

שלום וברכה!

... איך שליס מיט א וואונש פאר א פורים שמח ועד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. ד.ה. אז דער עיקר זאל זין נוגע, ניט דער ענין פון ארור וברוך, נאר ליגן מיט א התקשרות באילנא דחיי וואס דאס פארבינדט מיט עצמות אין סוף ב"ה וועלכעס איז העכער פון ארור וברוך, וויילע דאס איז עצם הטוב, ווי עס איז באוואוסט דער מאמר הזהר לית שמאלא בהאי עתיקא כולא ימינא. און דעם כח אויף דעם איז געגעבען געווארען יעדער אידען אז ער זאל קענען זאגען גם זו לטובה, און אז מען זאגט דאס מיט א אמת, ווערט דאס טאקע אזוי.

בברכה לבריאות הנכונה לו ולכל ב"ב שי'.

ב'מו

מוה"ר יעקב שי': כ"ץ. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ו א'תרט, ובהנסמן בהערות בשם.

לקמן ב'סא.