ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'ע

ב"ה, י"א ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו מודיע אשר מלאו שבע שנים לבנם... שי'. הנה יה"ר מהשי"ת שהוא וזוגתו שי' יגדלוהו יחד עם שאר ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

ומה שכותב אז ער פארשפילט זיך, הנה יש להשתדל שגם בזה יהי' איזה ענין של לימוד (אף שאינו מתאים למנהג אמריקה) וכאשר יתייעצו בזה עם הר"מ והר"י דהישיבה ביחד עם הרה"ח וכו' מוהרחמ"א שי' חדקוב, בטח ימצאו דרכים בזה.

בברכת החג.