ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קכח

ב"ה, ט"ו סיון, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ב', בו כותב שעד עתה לא נזדמן שידוך בשביל בתו הבכירה... תחי', ועתה מציעים שידוך בעד בתו הצעירה מרת... תחי'.

הנה, א) עליו להשתדל במרץ המתאים בחיפוש שידוך בשביל בתו הבכירה, ודיוע בכ"מ ברז"ל, עד כמה גדלה חובת האב למצוא זיווג מתאים בשביל בנותיו, ב) וכיון שנשיאנו הק' דקדקו* בהכתוב לא יעשה כן וכו' לתת הצעירה לפני הבכירה, הנה רק אח"כ ישדך את בתו השני' מרת... תחי'.

בברכה.