ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קמד

[כ"ד סיון תשי"ג]

...לפלא קצת שכותב שנכדו של שלום משה הכהן שי' נקרא בשם יוסף משה. ואולי יש בזה פליטת הקולמוס, או שהשם משה אצל זקנו הוא שם שנשתקע. ובאם לאו, הרי כדאי - מבלי לעשות רעש מזה - ישתדלו ששם הנכד יהי' בעיקר - יוסף. וכן בהנוגע לשמו באנגלית...

ב'קמד

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 474.