ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רב

[כ"ג מנ"א תשי"ג]

בנועם קבלתי מכתבו מט"ו מנ"א, והרגיע את רוחי במ"ש שבאוצר המקוה נתמלאו בערך תשע מאות ליטר מים מי גשמים (רק אח"ז הוסיפו עליהם כו').

ב'רב

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 479. והיא אל ה"ר מרדכי פרלוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'כג, ובהנסמן בהערות שם.

והרגיע את רוחי: ראה לעיל אגרת ב'קנה - אליו.