ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רמ

ב"ה, כ"ז אלול, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה מכ' מעש"ק תבא עם הפ"נ, ועליו הי' להסביר לחתנו שי' אז דאס איז ניט קיין סדר להתנהג ככה עם השי"ת, אז פריער ווען די טאכטער איז ניט היינט געדאכט געווען ניט געזונט זאגט מען צו און דערנאך ווערט מען שוואך אין דעם צוזאג און מען ווארט ביז ר"ל עס קומט א נייער מיחוש און מען דערמאנט זיך אויף דעם צוזאג, מובן שדברים אלו צריך להסבירו בדרכי נועם ובניחותא וכו' והשי"ת יצליחו למצוא האותיות המתאימות ואשר אצל חתנו שי' יהיו אודנין פתיחין...

בברכה.

ב'רמ

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 587.