ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שנט

ב"ה, כ"א טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ד' שנתקבל במוצש"ק, הנני כופל מה שמסרתי לגיסו שי' בעל פה, אשר כפי שידוע הנה במקרים כמו אלה מנסים מתחלה לשטוף

(אראפשוויינקען) את הנמצא בכליות ע"י שמרבים בשתי' בכלל ובשתי' של משקים מתאימים בפרט, וממה שאינו מזכיר עד"ז במכתבו, כנראה שלא עשו זה לעת עתה, ולכאורה פלא סיבת הדבר, ואפשר שגם עתה עדיין יוכלו לנסות את זה, כי לפי ידיעתי רק לאחר שמנסים הנ"ל חושבים אז ע"ד להוציא הנמצא בכליות ע"י כלי המתאים, והשי"ת ישלח לו רפו"ק ורפו"ש ויוכל לעסוק בתורת הנגלה ובתורת החסידות מתוך בריאות הנכונה והרחבת הדעת.

המחכה לבשו"ט.