ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תכב

ב"ה, כ"א שבט, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

בן ציון שי'

שלום וברכה!

נהניתי לקרות במכ' ע"ד העבודה בסידור מסיבות שבת, ומה שלפי דעת מר...

מחליש אלו שהתנדבו לעבודה זו, צריך הי' להתראות אתו (אשר בכלל נכון הוא) ולהסביר לו כל הענין בתוספת מה שכותב רבינו הזקן בתו"א בתחלתו בענין צדקה תרומם גוי, שזהו תועלת להעובדים בהיראת שמים שלהם ואפילו בקליטת לימודיהם כדבעי, נוסף על מה שראינו במוחש כאן שאלו שהתעסקו בעבודות כמו אלו נתעלו שלא לפי ערך גם בהתמדה בלימודם, וכשידבר עם הנ"ל בנעימות, הרי בטח יפעול זה, ומובן אשר צ"ל זהיר אז די זאך זאל בלייבען ביד כת"ר שי' ובמילא יהיו בטוחים שתשמר הנקודה...

ב'תכב

מוה"ר בן ציון: שמטוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'תא, ובהנסמן בהערות שם.