ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תנח

ב"ה, ו' אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

בודאי ידוע לו שיטתי שבזמן הזה בפרט הנה בכל השיעורים הנלמדים ברבים צריך להוסיף איזה רגעים בלימוד בהלכות הצריכות לדעתן בחיי היום יומים ובודאי גם הוא משתדל בזה.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל מתוך בריאות הנכונה.

ב'תנח

בלימוד בהלכות הצריכות: ראה גם לעיל אגרת ב'תנו, ובהנסמן בהערות שם.