ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקיא

ב"ה, יו"ד אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נהניתי לקרות בסיום מכתבו אודות התעסקותו בלימודים השונים עם התלמידים הגדולים והקטנים. ובודאי תקוים הבטחת רבינו הזקן בפירושו על הפסוק וצדקה תרומם גוי שנעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, שהפירוש בזה הוא אלף ממש, ובמילא בהענינים שלומד לעצמו ומתפלל ומתבונן קודם התפלה ובשעת התפלה ולאחרי' - יהי' זה בהצלחה אלף פעמים ככה.

בברכה שבקרוב ממש ימצא זיווגו המתאים לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ב'תקיא

נדפסה בלקו"ש חב"ד ע' 347, והוגהה ע"פ העתק המזכירות.