ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקלה

ב"ה, י"ח אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בנוגע לשאלתו שהציעו לו נכבדות, אבל אף שנפגש איזה פעמים בכל-זה אין לו כל רגש בזה, הנה במצב כמו זה צריך לחכות בההחלטה עד שיהי' איזה רגש חיובי או כו'. ולפעמים העצה לבירור בזה הוא, להפגש עוד או אדרבה להפסיק למשך זמן את הפגישות. ותלוי במהות האישים...

בברכת הצלחה בענינים הכללים ובעניניו הפרטים. המח[כה] לבשו"ט.