ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקנט

ב"ה, א' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

שניאור

זלמן שי' הלוי

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו מודיע אשר העתיקו לדירתם החדשה, והנה יה"ר מהשי"ת שיהי' משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה אפילו מזלם של ישראל הנקרא בשם אין וכמרז"ל אין מזל לישראל. ומדירתם זו ישפיעו אור וחיות חסידותי בסביבתם בגשמיות ובסביבתם ברוחניות, ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה להשפיע בדירתם אור וחום וחיות הן בגשמיות והן ברוחניות, והעיקר חסידישן נחת פון אלע אייערע קינדער און קינדס קינדער שיחיו.

בברכה לחג פסח כשר ושמח.

ב'תקנט

מוה"ר שניאור זלמן: דוכמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'רפה, ובהנסמן בהערות שם.