ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקפא

ב"ה, ו' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכת[ב]ו מאז וזה עתה נתקבל ג"כ תשורתו המפה לכבוד פסח, ות"ח ת"ח על תשומת לבו שבודאי בכל עת וזמן ולכל אחד יקר הוא וכמאמר רבי עקיבא אשר ואהבת לרעך הוא כלל גדול בתורה, הרי עאכו"כ אשר מי שבאים אליו בענינים של עגמת נפש ודאגות וכו' ר"ל אשר כל ענין של שמחה ואהבת ישראל יקר עוד יותר ויותר...

ולקראת חג המצות הממשמש ובא הרי יחוגו אותו בכשרות ובשמחה ונזכה בקרוב ממש לחירות גלוי' ואמיתית חפשים מדאגות גשמיים וחירות מכל דבר המונע לקיים הציווי עבדו את ה' בשמחה.

בברכה לחג פסח כשר ושמח.