ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקפד

ב"ה, ח' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... והשי"ת יזכהו לבשר ג"כ טובות בהנוגע לו ולב"ב שיחיו בהמשך למכתביו הקודמים וכמו שנזדרז במכתבו הנ"ל הרי גם זה יהי' בהקדם וכבר ידוע גודל מעלת הזריזות בכל הענינים וכמבואר באגה"ק סימן כ"א והרי חג הפסח הוא כנגד אברהם כמ"ש לושי ועשי עוגות ופירשו רז"ל שחג הפסח הי' זה.

בברכה לפסח כשר ושמח לו ולכל ב"ב שיחיו.