ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקצו

[חוה"מ פסח תשי"ד]

צעירי אגודת חב"ד כנוס ארצי - כפר חב"ד

ספריא.

כנוס ליהדות ולחסידות הנאה להם והנאה לעולם, התחזקו והוסיפו במרץ עלומים ובהתלהבות חסידותית, לכנס כל הארבעה בנים ולהחדירם אמונה ומסירות נפש להשם ולתורתו ולמצותיו, וההתעוררות דמשה ונחשון שבכל אחד יוציאם מהמצרים וגבולים של האידיאלים המזויפים ואלילי שקר, לחירות אמיתית ושלימה, בברכת הצלחה לפעולות ממשיות.

ב'תקצו

מברק לכינוס הארצי של צאגו"ח שהתקיים בכפר חב"ד בחוה"מ פסח תשי"ד.