ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקצט

ב"ה, י"ח ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מר"ח ניסן, בו כותב אודות מצבו המשפחתי וכו'.

והנה בכלל בהיחסים שבין איש ואשתו הרי הדרך הישרה והטובה בזה הוא להרבות עלי' ריעים ויותר טוב ריעות שבנעימות ישפיעו עלי' באופן שיתנהג ביתם בטוב בגשמיות וברוחניות גם יחד וע"פ מאמר הכתוב אבנים שחקו מים הנה כשהנ"ל מדברים פעם אחר פעם ובדברים היוצאים מן הלב הרי סוכ"ס מצליחים. מובן שגם הוא מצדו צריך להתנהג באופנים של קירוב ושלום שכל זה ביחד ימהר הסידור בביתם, והשי"ת יצליחו אשר ביחד עם זוגתו שיחיו יגדלו את כל ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבת הדעת ופרנסה.

בברכת חג כשר ושמח.

מפני קדושת החג לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום והנני חותם בשמו,

מזכיר: