פ"א ה"ג    חיוב תפלה נוכח המקדש (וכס"מ): 74.
פ"ה ה"ג    חיוב תפלה נוכח המקדש (וכס"מ): 74.