מח, ב    ברש"י ד"ה גר תושב: 124.
            בחידושי הרשב"א בדין שביתת גר תושב: 121.
        עח, ב    דון מינה ומינה, דון מינה ואוקי באתרה: 59.
        קכא, א    גדר ים ונהר: 248.
        קכב, א    ברש"י: 265.