ד, א    ברש"י ע"פ זכור את יוה"ש: 99.
        כג, א    251.