יח, ב    המבדיל . . דכתיב ולהבדיל כו': 99.
        מט, א­ב    ארבעה שומרים הן כו': 112.