ד, ב    אם קדשו בכורות הנולדים במדבר: 67.
        נד, א    ט"ז מיל קא שלטא בי' עינא: 249.