טו, ב    חומר חטא לה"ר: 8.
            אין אני והוא יכולין לדור כו' על גסי הרוח: 14.