ב, א    ר"ה לאילן: 235.
        יז, ב    ה' ה' אני הוא קודם שיחטא כו': 282.
        לד, א    אתקן רבי אבהו בקיסרי: 279.