פ"א ה"א    גאולתן של ישראל קמעא קמעא: 134.
        פ"ד ה"ה    פניו למעלה ועיניו ולבו למטה: 282.