בסופו    הוא הי' אומר צבת בצבת כו' למדו כמה שביתות: 106.