פ"א ה"ד    הראה לו הקב"ה למשה מטבע של אש כו': 133.
        פ"ד ה"ב    מחלוקת ר"מ וחכמים אם השולחן כו' מעכבים את הקרבנות: 220.