פ"א הי"א    [ביהמ"ק הג' ע"י אדם]: 77.
        פ"ג ה"ו    אין להפסיק בין פרשת פרה לפרשת החודש: 284.