פ"ז, ח    עשר קדושות הן כו': 149.
        פי"ח, יב    אע"פ שלא הכהו נק' רשע: 4.