יתרו רמז רעו    ע"פ כה תאמר לבית יעקב גו': 93.
        אסתר רמז א'מח    שאכלו בשולי כותים בעל כרחן: 170.
        קהלת רמז תתקעח    ע"פ שומר מצוה גו' לב חכם: 230.