בא י, כב    לקיחת ישראל מהמצריים בג' ימי האפלה: 46.