פ"ח, ב    אלפים שנה קדמה תורה לעולם: 7.
        פי"א, ב    לא דומה אור פניו כו' בשבת: 194.
        פי"א, ה    תשובת ר"ע להמין על שמירת הקב"ה את השבת: 111.
        פל"ח, ו    8. 13.
        פצ"ד, ד    יעקב צפה כו' והביא ארזים למצרים: 142.