כח, א    [ביהמ"ק הג' ע"י הקב"ה]: 77. 225.
        פא, ב    נשמה יתירה ביו"ט: 191.