או"ח סס"ח    בהלשון מבטלין ת"ת לקריאת המגילה: 204.
        הק' לחיו"ד    ע"ד שמירת השבטים את כה"ת: 184.