פ"ב    א"ס כשם שיש לו כח בבלתי בע"ג כך יש לו כח בגבול: 134.