פט"ו    ע"ד פעולת יעקב עם המקלות והעלמת הנס: 132.
        פכ"א    מילה דוחה את השבת מפני שהיא קבועה כו' ואין הפסק לקיומה כו': 55.