ח"ב
        מט [עב, א]    המשל מרבנו הזקן להר"פ מקאריץ מהאבן טובה שבכתר המלך: 294. 320.