ס"פ נשא    שלשה אבות (ש)ראו זה את זה ט"ו שנים כו': 101.
        רות סי"ד    בזכות ט"ו שנים שהיו ביחד אברהם כו': 101.