מצוה ט    ומאימת מוטל עליו המצוה אם יוצא לדרך כו': 65.
        מצוה רפו    בשורש טעם תמים בקרבן: 27.
        מצוה תקמו    כי הא­ל ברא עולמו ובנאו על יסודות עמודי הטבע: 226.