תשו' סקמ"ו    לכל אחד יש לו ד' אמות בארץ ישראל: 46.