ס"י    ע"ד שמירת השבטים כל המצות: 184.
        סע"ו    דפריעה ג"כ בכלל ימול בשר ערלתו הוא: 54.