אופן רמ"ט    תפילות שלנו עולות למעלה דרך מערת המכפלה: 249.